Mediation

Gezamenlijk de oplossing vinden

Iedereen raakt in zijn leven wel een keer in een conflict. Vaak levert dat veel stress op. In de praktijk zien we dat mensen het conflict niet zelf kunnen oplossen omdat de partijen niet voor rede vatbaar zijn of omdat ze er emotioneel te veel bij betrokken zijn. Onze mediator bemiddelt in het conflict, begeleidt de gesprekken, probeert partijen tot elkaar te brengen en laat u samen tot een oplossing komen.

Wanneer een mediator inschakelen?

Mediation vindt plaats op vrijwillige basis. Onze mediator kunt u voor verschillende conflicten inschakelen. Of het nu gaat om arbeidsconflicten, burenconflicten of echtscheiding, onze mediator is opgeleid om u daar deskundig in te begeleiden.

Echtscheidingsmediation

Wilt u scheiden dan is het van belang dat zaken goed worden geregeld, zeker als er kinderen in het spel zijn. Onze mediator helpt u om met elkaar in gesprek te blijven en een goede toekomstbestendige oplossing te vinden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Ingeval er kinderen zijn zal ook een ouderschapsplan worden opgesteld. Verder zal er begeleiding worden gegeven bij de verdeling van het vermogen en pensioenen om zo het echtscheidingsconvenant op te kunnen stellen.

Registermediator

Onze mediator, Sandra de Vries,  staat ingeschreven in het MfN-register. Het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland) wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM. Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie).

Voordelen van mediation

Het grote voordeel van mediation is dat u samen probeert uw geschillen op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. Mediation heeft een aantal voordelen ten opzichte van een gerechtelijke procedure:

  • U komt samen tot een oplossing van het conflict, het wordt u niet door de rechter opgelegd. Hierdoor is er een grotere gedragenheid om de uitkomst uit te voeren.
  • Het blijkt dat als u samen tot een oplossing komt de (ouder)relatie tussen de partijen vaak beter blijft.
  • De gesprekken vinden plaats in een informele setting bij u thuis of bij ons op kantoor.
  • De kosten van mediation zijn over het algemeen lager dan via een gerechtelijke procedure.

Bent u op zoek naar een (echt)scheidingsmediator?

Neem dan contact op met de mediator van Haangenaamd Wooncoach via 06-14 64 00 90.


Over ons

haangenaamd


Contact

  • Onze persoonlijke en deskundige manier van aanpak geeft u het gevoel dat u kunt vertrouwen op een goede begeleiding.


Blog